Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг

Их хурд
Улс
Бүс
Аймаг
Сум
Бусад
# Наадмын нэр Зохиогдсон газар Зохиогдсон огноо Морьдын тоо
Их хурд-3 Өвөрхангай аймаг 2004-07-25 Тодорхойгүй
Их хурд-2 Өвөрхангай аймаг 2001-07-26 Тодорхойгүй
Их хурд-1 Өвөрхангай аймаг 1998-07-28 Тодорхойгүй
Их хурд-6 Өвөрхангай аймаг 2013-07-21 Тодорхойгүй
"Их хурд-IV" Өвөрхангай аймаг 2007-07-24 Тодорхойгүй